Bao jumbo cho công trình xây dựng

Ngoài việc cung cấp sản phẩm bao thành phẩm hoàn chỉnh, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm bán thành phẩm như vải (có tráng hoặc không tráng),nắp bao, đáy bao, quai nâng, dây cột và chỉ may được cung cấp rời theo yêu cầu riêng, thậm chí chúng tôi có thể sản xuất, cung cấp các phụ kiện theo mẫu đặc biệt của khách hàng.